Ești specialist?

Metode de intervenţii în cazul dificultăţii de învăţare

 –centrate pe dezvoltarea capacităţii de analiză fonetică

1.1. Diferenţierea sunetului de la începutul cuvântului.

1.2. Despărţirea în silabe si identificarea numarului de silabe.

1.3.Indentificarea cuvintelor care încep cu un anumit sunet sau silabă.

1.4. Alcătuire de propoziţii şi identificarea numărului de cuvinte.

1.5. Asociere sunet-literă mare de tipar-literă mică de tipar.

1.6. Înţelegerea şi utilizarea adecvată a conceptului de literă, sunet, silabă,cuvânt, propoziţie.

 

Centrate pe învăţarea literelor.

2.1. Asociere literă-cuvânt.

2.2. Literă din plastelină, nisip, spumă

2.3. Alăturare 2 litere=silabă.

2.4. Folosirea unor cuvinte scurte.

2.5. Folosirea imaginilor. Ex: pat®poză

 

Centrate pe scris

3.1. Exerciţii de antrenare a muscularurii mâinii.

3.2. Folosirea markerului sau culorilor, pentru delimitarea spaţiului unde scrie.

3.3. Exersarea elementelorpregrafice desenului în contur.

3.4. Exerciţii de caligrafie.

3.5. Copierea literelor, cuvintelor.

3.6. Folosirea caietelor speciale.

3.7. Folosirea tastaturii.

3.8. Adaptarea temelor.

3.9. Diferenţierea literelor asemănătoare (m-n, p-b, s-ş, etc.)

Pedagogia Montessori ne oferă multe activităţi care ajută copii în însuşirea cititului si a scrisului.

Deasemenea Metoda Meixner este recomandată copiilor cu dificultăţi de învăţare.

Evident că depinde de situaţie şi de etapă ce metodă, activitate foloseşti. Recomandam specialiştilor să caute în permanenţă moduri noi şi atractive care să îl ajute pe copil să progreseze.

Pentru recuperarea terapeutică a copiilor dislexici este indicat ca toate  materialele să fie în limba română, scrise cu diacrtitice.

 

Rolul terapeutului în dezvoltarea personalităţii copiilor cu dificultăţi de învăţare

Ca specialist ce lucreaza cu un copil cu dificultăți de învațare(TSI)-logoped,pedagog,psihopedagog etc sprijinirea copilului in vederea creării unei personalităţi armonioase este foarte importantă.

In practică, terapeutul se concentraza foarte mult, dacă nu chiar exclusiv, pe învatarea cititului, scrisului sau matematicii, sau a altor prvocari ce ţin de parcursul școlar. Însă personalitatea copilului este cea care facilitează succesul întregului program. Tot în funcție de personalitate ar fi indicat să trasăm obiectivele. Un copil anxios va avea rezultate bune dacă va fi incurajat,dacă se vor evita sarcini grele la început, dacă există un sistem de recompense. Un copil dificil va trebui motivat, pus în situaţii care să îi întărească stima de sine.

Atitudinea terapeutului influențează comportamentul copilului și reacţiile lui şi implicit personalitatea. Succesul intervenţiei este dat de relaţia dintre terapeut si copil, de chimia dintre ei, de felul în care terapeutul motivează copilul.

Dragi colegi nu uitaţi ca voi sunteţi modele pentru aceşti copii. Însoţiţi-vă faptele de cuvinte si cuvintele de fapte!

Mult succes!

Cum se diferenţiază dislexia de retard?

 În multe situaţii, logopedul întâlneşte la evaluare un copil care prezintă o serie de simptome specifice dislexiei, însă nu e sigur de diagnostic.

La fel de bine ar putea fi şi retard uşor sau de limită.

În ambele situaţii copilul învaţa greu să citească, nu realizează analiza fonetică orală, are dificultăţi de orientare spaţio-temporală, a vorbit târziu şi a avut o dislalie greu corectabilă, face dezacorduri.

Diferenţa o dă de cele mai multe ori testarea coeficientului de inteligenţă si alte abilităţi speciale, de exemplu: creativitatea, înclinaţiile artistice, capacitatea de a genera soluţii inovative în diverse domenii folosind cunoştinţe din alte domenii.

Copilul dislexic are întotdeauna o inteligenţă medie si peste medie.

Un coeficient de inteligenţă la limita inferioară a mediei sau chiar mai mic sunt un indiciu clar că avem de-a face cu un copil cu retard.